Lucrări in extenso

Vă rugăm să trimiteţi lucrările in extenso, în limba română, până la data de 01 august 2023 prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa contact@ipem.ro.

INSTRUCȚIUNI DE REDACTARE

Materialele nu vor depăși:
– articole originale – 6 pagini/2.500 cuvinte;
– articole tip trecere în revistă (review) și actualități (update) – 8 pagini/3500 cuvinte;
– articole tip prezentare de caz – 4 pagini/1.700 cuvinte;
– note clinice și experimentale – 3 pagini/1.300 cuvinte;
– recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice – o pagină/450 cuvinte.

Titlul și autorii
Titlul trebuie să fie cât mai scurt, elocvent pentru conținutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rând, prenumele precedand numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare întreg. Afilierea va cuprinde instituția (Universitate și Facultate/Spital) și departamentul pentru fiecare autor.

Figurile și tabelele trebuie inserate echilibrat în text. Fiecare figura sau tabel trebuie să fie insoțite de titlu și legendă.

Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o lățime de 6,5 cm (pentru a se încadra pe o coloana) sau de 13,5 cm (pentru a se încadra pe ambele coloane) și vor fi menționate în text în paranteză cu caractere drepte (fig. 1).
Figurile trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
– fotografiile color scanate la o rezoluție de minim 300 dpi și prelucrate ulterior pe calculator, fișier original (*.TIFF, *.JPG);
– imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (în alb-negru cu contrast), cu text lizibil, menționate în text, fișier original (*.XLS, *.CDR);
– prelucrarea imaginilor trebuie redusa la minimum, fiind acceptate doar scalări și/sau eventual modificări ale contrastului și luminozității;
– adaugarea de indicatori/marcaje care să permită identificarea anumitor puncte de interes este permisă;
– acestea vor fi insoțite de o legendă adecvată;
– modificările imaginilor susceptibile a altera semnificația acestor nu sunt acceptate.

Titlul și legenda figurilor vor fi scrise conform modelului:
Fig. 2. Rezultatele clonării moleculare

Tabelele (editate cu font Arial Narrow) vor fi numerotate cu cifre romane, menționate în text în paranteze (tab. III), vor fi inserate în text și vor avea o lățime de 6,5 cm sau de 13,5 cm, fară să depășească lățimea unei pagini.
Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatat stânga-dreapta va fi pozitionat deasupra tabelului conform modelului:
TABELUL III
Date analitice comparative

Bibliografia (cu majuscule)
Referințele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe în ordinea apariției în text (deci nu în ordine alfabetica). Bibliografia, citată conform modelului Vancouver, va fi plasată la sfârșitul articolului și va cuprinde numai referințele citate în text (prin menționarea în paranteză a numărului referinței). Abrevierea titlurilor revistelor se va face conform Index Medicus.
Dacă un articol are maximum 6 autori vor fi transcrise toate numele. În cazul în care sunt 7 sau mai mulți autori, se vor menționa doar numele primilor 3 autori la care se adaugă abrevierea et al.

Sunt acceptate următoarele forme de scriere a bibliografiei:
A. Articole din reviste:
Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.
Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
B. Cărți:
– Titlul unei cărți:
Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.
– Capitol dintr-o carte:
Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.

Organizatori

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași – Unitatea de Primire Urgențe
Societatea de Medici și Naturaliști Iași
Asociația Urgentiștilor Pediatri Ieșeni pentru Copiii de Pretutindeni
Colegiul Medicilor Iași
OAMGMAMR Iași
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

În parteneriat cu

Consiliul Județean Iași
Primăria Municipiului Iași

Operatorul evenimentului

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@ipem.ro
Website: www.eventernet.ro