TERMENUL LIMITA PENTRU TRIMITEREA LUCRARILOR A FOST PRELUNGIT PANA LA DATA DE 19 AUGUST 2018.

ATENTIE!

Autorii care doresc sa publice lucrari in extenso in primul numar al revistei Jurnalul Urgentistilor Pediatri, le pot trimite pana la data de 19 august 2018 la adresa de e-mail: contact@ipem.ro.

 

Termenul limita pentru trimiterea rezumatelor este 19 august 2018.

METODE DE TRIMITERE A REZUMATELOR
• prin completarea FORMULARULUI PENTRU TRIMITEREA REZUMATELOR – forma recomandata de trimitere (formularul este disponibil dupa logarea in contul personal si accesarea sectiunii “Inscrierea rezumatelor”);
• prin e-mail pe adresa: contact@ipem.ro, ca fisier atasat (va rugam sa precizati in email forma de prezentare si tematica)

va

Conferinta va fi creditata cu ore EMC de catre Colegiul Medicilor Romania si de catre OAMGMAMR.

ATENTIE!
Se accepta doar lucrari nepublicate, la care cel putin autorul prezentator a achitat taxa de participare. Autorii isi asuma integral raspunderea asupra continutului.

Rezumatele vor fi publicate intr-un volum cu ISBN, la o editura acreditata CNCSIS.

CONFIRMARI
Rezumatele acceptate de catre Comitetul stiintific vor fi confirmate autorilor prin e-mail dupa data de 29 august 2018 si vor fi publicate in volumul de rezumate al conferintei.

 

CONDITII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrarilor: oral sau e-Poster.
In cadrul prezentarilor orale, organizatorii asigura proiectarea lucrarii de pe un calculator/laptop cu sistem de operare Windows 7/10 cu pachetul MS OFFICE. Avem rugamintea ca formatul electronic al prezentarilor orale sa fie ppt sau pptx.
Organizatorii nu isi asuma raspunderea proiectarii necorespunzatoare pentru un alt format electronic al prezentarii orale si pentru alte echipamente.
Comitetul stiintific isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge lucrarile propuse si de a selecta lucrarile in vederea prezentarii orale sau e-Poster.
Va rugam sa dati click aici pentru a descarca modelul de e-poster pe care va recomandam sa il folositi.

INSTRUCTIUNI DE REDACTARE
Va rugam sa respectati urmatoarele cerinte de redactare:
– rezumatul nu poate contine mai mult de 250 cuvinte;
– rezumatul va fi trimis in limba romana;
– tot textul se scrie fara aliniat de paragraf sau alte indentari;
– rezumatul nu va fi formatat;
– rezumatul va fi redactat cu diacritice.

Rezumatul trebuie sa cuprinda:

– titlul, scris cu majuscule urmat de un rand gol; titlul (inclusiv spatiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
– numele autorilor, scrise pe un rand, respectand ordinea: initiale prenume (in cazul barbatilor) sau prenume (in cazul femeilor) urmate de nume (nu folositi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; dupa lista autorilor se va lasa un rand liber;
– afilierea (sectie, institutie, oras, tara), atat a primului autor, cat si a coautorilor. Se scrie totul pe un rand, urmat de un nou rand liber. Prima litera a fiecarui cuvant trebuie scrisa cu majuscula;
– se va insera un rand ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
– textul propriu-zis trebuie sa respecte structura cunoscuta: introducere, material si metoda, rezultate, concluzii (se vor evita formularile de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie sa contina suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
– nu se accepta grafice si tabele in rezumat;
– toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare in text.

INSTRUCTIUNI DE REDACTARE:

Materialele nu vor depasi:
articole originale – 6 pagini/2.500 cuvinte;
articole tip trecere in revista (review) si actualitati (update) – 8 pagini/3500 cuvinte;
articole tip prezentare de caz – 4 pagini/1.700 cuvinte;
note clinice si experimentale – 3 pagini/1.300 cuvinte;
recenzii, articole tip scrisoare catre editor, informari asupra unor reuniuni stiintifice – o pagina/450 cuvinte.

Titlul si autorii
Titlul trebuie sa fie cat mai scurt, elocvent pentru continutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rand, prenumele precedand numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare intreg. Afilierea va cuprinde institutia (Universitate si Facultate/Spital) si departamentul pentru fiecare autor.

Figurile si tabelele trebuie inserate echilibrat in text. Fiecare figura sau tabel trebuie sa fie insotite de titlu si legenda.Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o latime de 6,5 cm (pentru a se incadra pe o coloana) sau de 13,5 cm (pentru a se incadra pe ambele coloane) si vor fi mentionate in text in paranteza cu caractere drepte (fig. 1).
Figurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– fotografiile color scanate la o rezolutie de minim 300 dpi si prelucrate ulterior pe calculator, fisier original (*.TIFF, *.JPG);
– imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (in alb-negru cu contrast), cu text lizibil, mentionate in text, fisier original (*.XLS, *.CDR);
– prelucrarea imaginilor trebuie redusa la minimum, fiind acceptate doar scalari si/sau eventual modificari ale contrastului si luminozitatii;
– adaugarea de indicatori/marcaje  care sa permita identificarea anumitor puncte de interes este permisa;
– acestea vor fi insotite de o legenda adecvata;
– modificarile imaginilor susceptibile a altera semnificatia acestor nu sunt acceptate. Titlul si legenda figurilor vor fi scrise conform modelului: Fig. 2. Rezultatele clonarii moleculare.
Tabelele (editate cu font Arial Narrow) vor fi  numerotate cu cifre romane, mentionate in text in paranteze (tab. III), vor fi inserate in text si vor avea o latime de 6,5 cm sau de 13,5 cm, fara sa depaseasca latimea unei pagini.
Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatat stanga-dreapta va fi pozitionat deasupra tabelului conform modelului:
TABELUL III
Date analitice comparative

Bibliografia (cu majuscule)
Referintele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe in ordinea aparitiei in text (deci nu in ordine alfabetica). Bibliografia, citata conform modelului Vancouver, va fi plasata la sfarsitul articolului si va cuprinde numai referintele citate in text (prin mentionarea in paranteza a numarului referintei). Abrevierea titlurilor revistelor se va face conform Index Medicus.
Daca un articol are maximum 6 autori vor fi transcrise toate numele. In cazul in care sunt 7 sau mai multi autori, se vor mentiona doar numele primilor 3 autori la care se adauga abrevierea et al.

Sunt acceptate urmatoarele forme de scriere a bibliografiei:

A. Articole din reviste:
Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.
Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
B. Carti:
– Titlul unei carti:
Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.
– Capitol dintr-o carte:
Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.